Indkaldelse til generalforsamling i Lyngå Vandværk torsdag 17. marts kl. 18.00

Generalforsamlingen afholdes i Bjørn Anthonsens Hønsehus, Rækkevej 2. Vandværket inviterer på spisning inden generalforsamlingen.  Tilmelding til spisning er påkrævet senest søndag 13. 3. 2016 til Jan Nielsen på tlf: 20480599. (Hvis nummeret ikke virker anvend 61616672) Dagsorden ifølge vedtægterne:vandhane230

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

Forslag til beslutning skal være formanden i hænde senest onsdag 9. 3. 2016.

 

Bestyrelsen for Lyngå Vandværk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.