Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

OFFENTLIGT MENIGHEDSMØDE

Lyngå, Skjød og Lerbjerg Menighedsråd afholder menighedsmøde 

torsdag den 15. juni 2023 kl. 19.30 i konfirmandstuen i Lyngå

Menighedsrådets møder er altid åbne, men på torsdag er de tre sognes menigheder i centrum. Kom og få en snak med præsten og menighedsrådet over en kop kaffe med kage. Vi kalder det for et menighedsmøde.

Hør om de ideer vi har om vores kirke og kirkelivet. Har du en mening om kirken? Er der noget der kunne være anderledes? Spørg til budgettet, regnskabet eller andet, som du kunne tænke dig at vide mere om.

Det er din kirke, og det som du kan tilføre den, kan være til stor gavn for kirkelivet i vores sogne. Mød op – vi glæder os til at se dig.

Jeppe Skov-Petersen, formand

KONTINGENTBETALING

Så er det igen tid for kontingent betaling til Lyngå Borgerforeningen. Indbetal senest 1.7. og du er med i lodtrækningen om 5 x rødvin

Husstand 200,- (enlig 100,-)

Pensionist (65 år) 150,-, (enlig 75,-)

Indbetaling

– mobilepay 72868 (husk at anføre vejnavn og nr.)

netbank – konto 9326 4603141 (skriv adresse i ”tekst til modtager”).Opret gerne en fast årlig overførsel d. 10.6.

 

FEJRING AF GRUNDLOVSDAG

– med biskoppen, Hinnerup Garden, hoppeborg, Lyngå Folkekor, Hadsten Storpastorats Kantori og gris selvfølgelig.

Mandag d. 5. juni kl. 13.00 ved Præstegården

Sidste år til Grundlovsdag lignede det hele nærmest en festivalplads med telte overalt: Telt over kirken, som skulle have nyt tag, telt rundt om præstegården, der skulle renoveres, og så selvfølgelig telt over vores hovedet, så vi kunne komme lidt i ly – ikke for regn, heldigvis, men for solens varme stråler.

I år skal vi ikke blot fejre Grundlovsdag, men også præstegården! Hvis vejret ellers arter sig, skulle den gerne stå helt nymalet og skarpt. Vi glæder os – og en flot, gennemført renovering skal fejres! Biskop Henrik Wigh-Poulsen holder tale, Hinnerup Garden spiller, børnene kan hoppe i hoppeborg, vi skal synge og spise, og det hele rundes af sammen med Lyngå Folkekor og Hadsten Storpastorats kantori til en kort gudstjeneste i Lyngå Kirke kl. 16.

Pris: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn – og dem under 7 år spiser gratis. Der er ingen tilmelding – alle er velkomne!

JUBILÆUMSKONCERT

I 2023 er det 25 år siden Lyngå Folkekor blev stiftet, og det skal naturligvis fejres. Det gør vi tirsdag d. 6. juni kl. 19.30 i Lyngå Kirke med en stor jubilæumskoncert, hvor vi indbyder alle tidligere medlemmer til at komme og synge med sammen med de nuværende medlemmer.

Alle andre er naturligvis også velkomne til at komme og lytte til koncerten og fejre korets fødselsdag til koncerten, hvor der vil blive serveret bobler i sommeraftenen ved præstegården efter koncerten. Er du tidligere medlem af Lyngå Folkekor, og har du lyst til at deltage i koncerten, så skal du kunne deltage i en øveeftermiddag sammen med koret og de andre tidligere medlemmer søndag d. 4. juni kl. 14-16 i Lyngå Kirke. Der er sidste tilmeldingsfrist hos korleder Cecilie Marie Høyer-Nielsen d. 15. maj på enten tlf. 4083 9330 eller ceciliemariehoyer@gmail.com

Så vil du få tilsendt noder og øvefiler, så du kan øve på sangene, inden vi ses.

Jeg håber inderligt, at mange vil komme og deltage! Det kunne være så skønt at se mange ”gamle” og kendte ansigter igen og fylde kirken med masser af stemmer. Spred gerne ordet!

Af Cecilie Marie Høyer-Nielsen, korleder

Generalforsamling i Lyngå Borgerforening mandag, den 12. juni 2023 kl. 20.00 i konfirmandstuen. Aftenens program starter kl. 18.00

Lyngå Borgerforening indkalder til generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. 

Aftenens program:

Kl. 18.00 Workshop v. Anne Meta Nielsen, FrivilligCenter Favrskov

Kl. 19.15 Fællesspisning

Kl. 20.00 Generalforsamling

Tilmelding senest onsdag 7.6. (af hensyn til maden) til Jan – sms til 20 48 05 99. Hvis du har et eller flere emner, du gerne vil have taget op på generalforsamlingen, skal du give Jan besked senest den 7.6. på mail jan.lyngaa@gmail.com.

Kom med i fællesskabet i Lyngå Borgerforening. Vær med til at skabe endnu mere liv og aktivitet i og omkring Lyngå. 

 Mød trygt og talstærkt op! Vi glæder os til at se jer.

Opfriskning af Lyngå

Nu er der plantet 3 sorter af rhododendron i det gamle rosenbed ved flagstangen. Til efteråret skal der plantes forskellige slags lyng mellem rhododendron-planter. Der kommer også lyng i runden ved flagstangen – det skal være lav beplantning, så der er plads til juletræskæderne i december. .
Borgerforeningen har givet indspil til projektet, og kommunen har stået for plantningen og betalt gildet.
Tænker det bliver flot og frodigt året rundt, når det vokser til. Håber, I synes om det

 

Samtidig har lyngtrekanten fået ny beplantning. Her er der plantet forskellige lyng, græsser, enebær, fyr, storkenæb m.fl.

Stor tak til CT Total, Claus Thylkær som har sponsoreret både planter og arbejdet.

LOPPEMARKED – MALERVÆRKSTED – KLOVNEBESØG

Lørdag d. 13. maj 2023 Kl 10-16 er der loppemarked i gårdspladsen på Nøragergårdsvej 8. Lyngå.
Sideløbende med loppemarkedet vil der være malerrksted for børn hele dagen og så får vi besøg af Klovnen Alfredo kl. 11-12.
Det vil være muligt at købe kaffe, kage eller en pølse med brød.
Kom forbi til en hyggelig loppe dag.

Hastighedsmåling på Lyngåvej.

Preben Kaasgaard har fået svar fra Kommunen angående den hastighedsmåling, som er foretaget af trafikken gennem Lyngå by. Det er på Lyngåvej på strækningen fra Hammelvej mod Lerbjerg.

 

. . . . . resultaterne er netop blevet gennemarbejdet.

Som du kan se nedenfor bliver der kørt mere end det tilladte.

  Årsdøgnstrafik

ÅDT

Gennemsnitshastighed 85%-fraktil

(den hastighed som 85% af de målte trafikanter kører under)

Ind i Lyngå 197 52,1 km/t 60,6 km/t
Ud af Lyngå 187 57,3 km/t 66,3 km/t
Total 383 54,7 km/t 64,0 km/t

Løsningen for at nedbringe hastigheden til det tilladte niveau, vil være at lave fartdæmpning. Grundet mængden af trafik på vejen, vurderer Trafik og Veje, at vejbump vil være den bedste løsning, da det vil påvirke alle trafikanterne.

Derfor bliver der oprettet et projekt i næste års prioriteringskatalog over bl.a. trafiksikkerhedsprojekter. Favrskov Kommune modtager hvert år mange henvendelser. Vi må derfor forvalte midlerne til trafiksikkerhed på en måde, så der fås mest for pengene. Måden vi bl.a. gør det på er at anvende en prioriteringsliste og et prioriteringsværkstøj, således alle trafiksikkerhedsprojekter kan blive vurderet og prioriteret på lige fod med hinanden. Resultatet fra dette prioriteringsværktøj er et Teknisk Prioriteringskatalog, hvor samtlige projekter er oplistet i prioriteret rækkefølge. Kataloget danner baggrund for den politiske behandling af hvilke projekter der skal bevilliges penge til hvert år.

Hvis projektet ikke bliver valgt i 2024, vil det blive overført til det næste Tekniske Prioriteringskatalog (2025) hvorefter det kører igennem samme proces.
Trafik og Veje vurderer hvert år både nye og allerede eksisterende projekter i kataloget, hvorved eksisterende projekter på listen opdateres med de nyeste informationer.

Hvilke trafiksikkerhedsprojekter der endeligt bevilliges penge til, vides omkring juni hvert år.

Højskoletime

Torsdag d. 13. april
Glimt fra Dronning Elisabeth II’s liv – en hyldest

Birgit Thyrisen Rønne arbejder til daglig på Bjerringbro Gymnasium som anglofil underviser. Denne torsdag har hun dog taget fri for at komme til Lyngå og fortælle os om Dronning Elisabeth II.

Selv skriver hun om foredraget:

Foredraget vil dreje sig om Dronning Elizabeth II og hendes lange regeringstid via nedslag i hendes liv som person og som regent med verdensbegivenheder som bagtæppe. Betydningen af Elizabeth II for The Commonwealth
og Storbritannien vil også blive vurderet. Endeligt vil der være en personlig beretning med afsæt i indtryk fra Cambridge den septemberdag, da Dronningen blev begravet.