Kontingentbetaling til Borgerforeningen

Så er det tid for den årlige kontingentbetaling.

Husstand 200,- (enlig 100,-)

Pensionist (65 år) 150,-, (enlig 75,-)

Indbetaling

– mobilepay 72868 (husk at anføre vejnavn og nr.)

netbank – konto 9326 4603141 (skriv vejnavn og nr. i ”tekst til modtager”).

Hvornår? Senest 1. juli

Kontingentet indbetales hvert år i juni måned. Regnskabsåret løber fra 1.6. – 31.5.

OBS

Fremover vil foreningen opkræve kontingent via mail. Send derfor navn og vejnavn til foreningens mailadresse lyngaaborger@gmail.com

OBS

Mange af borgerforeningens arrangementer er til halv pris for medlemmer. Også leje af borde og stole er til halv pris – se priser HER

 

 

Sct. Hans onsdag 23. juni kl. 18.00

Sct. Hans fejrer vi den 23. juni bag præstegården med stort bål, heks, Midsommervisen, snobrød samt salg af pølser, kage og drikkevarer. Vi ser frem til stor opbakning  i år og X-fingre for godt vejr. Kl. 18 åbner boden og aktiviteterne begynder. Ca. kl. 19 tændes bålet med båltale af René Schneider, Rækkevej 4.

Borgerforeningen

De gamle vandværksbygninger nedrives.

Det tidligere Lyngå Vandværk erstattes af en pumpestation. Bygningerne må også siges, at have gjort det godt. Lyngå Vandværk blev stiftet i 1896.

De der har tid og interesse for vort gamle vandværk mødes
Fredag, 18.Juni kl 15 på Vandværket til en gravøl.
Bjarne, som er driftsleder på Hadsten Vandværk, kommer og kan fortælle om de videre planer for vandforsyningen.

 

Indkaldelse generalforsamling.

Generalforsamling i Lyngå Borgerforening mandag, den 14. juni 2021 kl. 18.00 i konfirmandstuen.

Lyngå Borgerforening indkalder til generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Borgerforeningen byder på en let anretning.

Tilmelding senest onsdag 9.6. (af hensyn til maden) til John – sms til 51 37 08 10

Hvis du har et eller flere emner, du gerne vil have taget op, skal du give John besked senest den 9.6. på mail johnjprivat@gmail.com

Afslutning af kyllinge-sagen.

Borgerforeningen har besluttet at lukke sagen om kyllingefabrikken på Brundtvej – i hvert fald i denne omgang – og tilbagebetale resten at de indsamlede “advokat-penge”.
Status er at Wefri ikke har indgivet en ny ansøgning om kyllingeproduktion på Brundvej. I stedet er de ved at udvide produktionen på Jernit. Det ligner den optimale løsning for alle parter. Tak til Wefri, Favrskov Kommune og evt. andre gode og fornuftige kræfter for at finde denne løsning!
Det er dog ingen garanti for at Wefri ikke på et senere tidspunkt vil søge igen på Brundtvej. Sker det må vi tage kampen op igen.
Et slag er i hvert fald vundet – så må tiden vise om det også gælder hele fejden 🙂
Vi har brugt knap halvdelen at de penge der i sin tid blev indsamlet til rådgiver-bistand. Det var meget værdifuldt med den juridiske støtte – så mange tak for de mange og store bidrag.
De der indbetalte, bedes sende deres navn og kontonummer til Borgerforeningens kasserer, på mail: toveskip@gmail.com. Så vil Tove sørge for alle får deres forholdsmæssige andel retur.
Det er på den ene side træls med den slags konflikter. Men på den anden side er det positivt at opleve vort sammenhold i Lyngå. Når vi står sammen kan vi gøre en forskel!
Husk derfor at være medlem af Borgerforeningen, så vi fortsat kan arbejde med de fælles opgaver i Lyngå.
Næste projekt er at få lavet fartdæmpende anlæg på Lyngåvej og Hammelvej. Målinger har bekræftet at der ofte bliver kørt alt, alt for hurtigt gennem vores lille by. Det dur jo ikke at det er med livet som indsats, vore børn skal krydse Hammelvej for at komme i skole, på legepladsen eller besøge venner.
Med venlig hilsen
Lyngå Borgerforening