Information om udkast til miljøgodkendelse.

Frijsenborgs “De 5 gårde” planlægger at bygge to stalde på ialt 8800 m2 i forlængelse af hinanden tæt ved Lyngå. Derudover skal der bygges halmfyr og nye siloer. Vi frygter at anlægget vil medføre stor påvirkning i lokalområdet. Herunder lugt af kyllingemøg, røglugt, øget trafik og støj. De 8800m2 stalde vil også skæmme visuelt i området.

Læs hele informationen her: Vigtig information til alle beboere i Lyngå

Endvidere kan du læse denne information: Information om halmfyring ifm. kyllingeproduktion

Møder ifm. høring – miljøgodkendelse til kyllingeproduktion.

Høringen kan læses HER

Indkaldelse til møde mandag d. 16/9 kl 19:00. Dagsorden er debat om alle aspekter vedr. høringen. Herunder lugtgener, fluer, støj, trafik etc. Kom og giv dit besyv med, det er ret vigtigt.

Meld dig til enten hos Carina på 2395 2312, Finn på 2096 8598 og Lene på 2029 2723.

Mødested bliver oplyst ved tilmelding.

Finn Petersen, Godthåbsvej 2096 8598


Kære borgere i Lyngå og omegn.

Jeg er driftsleder på Frijsenborg, og har i den forbindelse talt med nogle af jer, i forhold til vores ansøgte projekt omkring opførelse at to kyllingestalde på ejendommen Højlund beliggende på Brundtvej.

Jeg kan forstå at dette har givet anledning til nogle bekymringer og spørgsmål i forhold til projektet.
Derfor vil vi gerne på baggrund af dette, invitere jer alle til et informationsmøde omkring projektet.

Mødet finder sted på Jernit, Linen 62, 8450 Hammel på onsdag den 18/09/2019 kl. 19.00

Vi sørger for lidt mad og drikke til alle fremmødte.

Der kræves ingen tilmelding til mødet.

Vel mødt til alle interesserede

Med venlig hilsen
Christian Ejby, Frijsenborg gods.

HØJSKOLETIME

FRA GADEBETJENT TIL                            
ET LIV I PET ́S VERDEN
Christian Medom
Torsdag d. 12. september kl. 11.00

Christian Medom er pensioneret kriminalassistent, der har forrettet 40 års tjeneste i Dansk Politi. Med start i Københavns Politi og derefter som operativ medarbejder i Politiets Efterretningstjeneste.

Foredraget indeholder fortællinger om provinsdrengen, der mødte miljøer med social nød og kriminalitet i hovedstaden. Om livet i en efterretningstjeneste, der var præget af den kolde krig indtil den internationale terrorisme med den konstante trussel blev en del af hverdagen. Om den menige ansatte, der blev central efterforsker i Blekingegadesagen med omstændigheder, der medførte et besøg i Det Hvide Hus i Washington.

Tilhørerne bliver for en stund inviteret ind i en verden med spændende
oplevelser, forunderlige forhold, fortalt med lune og et glimt i øjet.

Påmindelse !

Bliv medlem/forny dit medlemsskab af Lyngå Borgerforening – gerne senest 1. september!

Kontingent
Husstand 200,- (enlig 100,-)
Pensionist (65 år) 150,-, (enlig 75,-)

Indbetaling
Du har altid mulighed for at indbetale kontingent:

– mobilepay 72868 (husk at anføre vejnavn og nr.)

– netbank – konto 9326 4603141 (skriv adresse i ”tekst til modtager”).

Borgerforeningens arrangementer er til 1/2 pris for medlemmer, ligesom du som medlem har mulighed for at leje borde og stole til 1/2 pris.

Kom igen med på tur i frihedskæmpernes fodspor.

Mød op på Voermøllevej 20 – søndag d. 1. september kl 13.00

I juni måned ledte Peder Mørup os (en gruppe på 15 Lyngåborgere) gennem bl.a Bidstrupskoven til de 2 steder hvor Juliagruppen havde deres modtagelsessteder. Det var enormt spændende at høre både om historien bag – men også Peders store viden om skoven og dens dyr.

Til generalforsamlingen blev det foreslået at gentage turen.

Nu gentager Peder turen  søndag d. 1.sept kl 13. Turen varer ca 3 timer.

Først går turen til Voer Mølle, hvor vi så kan filosofere lidt over hvor det nedgravede våbenlager har været. Derpå går turen til de to nedkastningspladser, hvor man modtog de mange containere med våben, ammunition og sprængstoffer. Vi ender, hvor vi mødtes.

Har du spørgsmål til turen kan Peder Mørup træffes på 20933250.

Stafet for Livet

Halløj herlige Lyngå borgere

Det er snart, at der er stafet for livet i Hadsten … sidste weekend i august .. 24/25. August … hvor vi næsten traditionen tro vil deltage fra Lyngå, hvis i er med ? Borgerforeningen har valgt så flot igen i år at vil støtte det gode formål … og vil betale vore deltager gebyr … så flot .

Det handler om at gå, løbe , kravle mv … vi skal holde staffen igang i et døgn fra lørdag kl 11 til søndag kl 11 ..( udfra tanken om at kræften ikke holder pause)

Altså det tjener et godt formål .. samt er god stemning og underholdning på pladsen .. se mere her https://www.stafetforlivet.dk/stafet/hadsten/program

Som deltager på Lyngås hold har vi nogle hold t-shirt som er rigtig fine.

Håber du vil være med og støtte vores lokale hold … sidste år samlede vi over kr. 13.000 ind til kræftens bekæmpelse – det er jeg stolt over 😀

Jeg vil skrive en personlig henvendelse til tidligere deltagere .

Skriv mail (nydamlene@gmail.com) til mig hvis du er klar til at være med … skriv i beskeden dit mobil nummer , trøje størrelse , hvornår du har lyst til at deltage ( tidsrum ) … jeg tager de tidsrum der ikke bliver besat ( mener at det blev til 27 km sidste år .. men var hyggeligt)

Hvis der er nogen der vil støtte med feks.:

* telt på pladsen
* frugt i telt
* drikkevarer i telt
* lave arrangement med fællesspisning / fest eller lignende? ..
* ting til salg i telt .. grøntsager , hjemmelavet marmelade eller andre påfund de vil sponsorere til det gode formål .. alle forslag er velkomne

Jeg vil sætte en affalds spand op snarest nede ved skolebus stoppetstedet hvor man kan donere pant – flasker og dåser .

Glæder mig til at få en masse tilmeldinger til vores hold.

Du tilmelder dig her https://www.stafetforlivet.dk/…/h…/tilmeldte-hold/hold/11553

+ skriv derefter besked til mig😀😀 og skriv i hvilket tidsrum du har lyst at deltage.

Lene Nydam