Kontingentbetaling til Borgerforeningen

Så er det tid for den årlige kontingentbetaling.

Husstand 200,- (enlig 100,-)

Pensionist (65 år) 150,-, (enlig 75,-)

Indbetaling

– mobilepay 72868 (husk at anføre vejnavn og nr.)

netbank – konto 9326 4603141 (skriv vejnavn og nr. i ”tekst til modtager”).

Hvornår? Senest 1. juli

Kontingentet indbetales hvert år i juni måned. Regnskabsåret løber fra 1.6. – 31.5.

OBS

Fremover vil foreningen opkræve kontingent via mail. Send derfor navn og vejnavn til foreningens mailadresse lyngaaborger@gmail.com

OBS

Mange af borgerforeningens arrangementer er til halv pris for medlemmer. Også leje af borde og stole er til halv pris – se priser HER

 

 

Sct. Hans onsdag 23. juni kl. 18.00

Sct. Hans fejrer vi den 23. juni bag præstegården med stort bål, heks, Midsommervisen, snobrød samt salg af pølser, kage og drikkevarer. Vi ser frem til stor opbakning  i år og X-fingre for godt vejr. Kl. 18 åbner boden og aktiviteterne begynder. Ca. kl. 19 tændes bålet med båltale af René Schneider, Rækkevej 4.

Borgerforeningen

De gamle vandværksbygninger nedrives.

Det tidligere Lyngå Vandværk erstattes af en pumpestation. Bygningerne må også siges, at have gjort det godt. Lyngå Vandværk blev stiftet i 1896.

De der har tid og interesse for vort gamle vandværk mødes
Fredag, 18.Juni kl 15 på Vandværket til en gravøl.
Bjarne, som er driftsleder på Hadsten Vandværk, kommer og kan fortælle om de videre planer for vandforsyningen.

 

Indkaldelse generalforsamling.

Generalforsamling i Lyngå Borgerforening mandag, den 14. juni 2021 kl. 18.00 i konfirmandstuen.

Lyngå Borgerforening indkalder til generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Borgerforeningen byder på en let anretning.

Tilmelding senest onsdag 9.6. (af hensyn til maden) til John – sms til 51 37 08 10

Hvis du har et eller flere emner, du gerne vil have taget op, skal du give John besked senest den 9.6. på mail johnjprivat@gmail.com