Forfatterarkiv: Tove Skipper

KUN FOR KVINDER

Nu kan du tilmelde dig KUN FOR KVINDER
Lørdag den 16. nov. mødes vi på legepladsen kl. 10.30, hvor Action World vil lære os bowcombat.
I Bowcombat skyder man med bue og pile, hvor spidsen er lavet af skum og man undgår dermed de blå mærker. Man spiller to hold mod hinanden, og det går ud på, at lægge en taktik for angrebet. I stil med høvdingebold, kan man genoplive sine medspillere, ved at ramme en spilplade, som er placeret på banen. Alle kan være med. Og det bliver sjovt 😁

Kl. 13 spiser vi frokost sammen I Hønsehuset.

Bowcombat for medlemmer af borgerforeningen: 100kr – ikke medlemmer: 175kr.

Prisen for mad for medlemmer af borforeningen: 120kr – ikke medlemmer 180kr

Du kan tilmelde dig hos Inge – mobil.nr 20776386.
Betaling ved tilmelding på mobilpay 72868. Sidste frist for tilmelding d. 2. nov.

Hvis du ønsker at være med i borgerforeningen – er det absolut ikke for sent. Husstand: 200kr. Mobilepay nr. 72868

Håber vi ses til en sjov og hyggelig lørdag.

Borgerforeningen giver høringssvar.

Borgerforeningen har besluttet at give høringssvar vedr. ansøgningen om Kyllingeproduktionen på Brundtvej.

Udkast til miljøgodkendelse kan ses HER

Et møde med Teknisk Forvaltning i torsdags afslørende en ret lempelig sagsbehandling, hvor vi der deltog, fik det klare indtryk at alle skøn og vurderinger tager hensyn til ansøger – ikke borgerne i Lyngå. Endvidere kunne vi konstatere, at væsentlige kilder til gener som halmfyr, støj, lastbiltrafik og trussel mod grundvandet overhovedet ikke er vurderet af forvaltningen! Her har man valgt at tage ansøgers vurderinger for gode varer eller sket ikke lavet nogen vurdering.

Mht. til lugtgener mener Kommunen ikke Lyngå By bliver berørt. Der skal være 920 meter til nærmeste hus, og der er hele 916 meter til nærmeste hus i Grusgraven. Altså en margin på ca. 5 o/oo! Alt dette kan angiveligt beregnes med stor sikkerhed ved hjælp at en computermodel, som tager udgangspunkt i et fiktivt centrum mellem de 2 planlagte bygninger – ikke ved den gavlende der ligger over 100 meter nærmere Lyngå, hvorfra der muges ud, og hvori gigantiske ventilatorer vil blæse ildelugtende staldluft direkte op mod Lyngå. Især på varme sommerdage.
Kommunen har valgt ikke at vurdere lugtgener specifikt for projektet, og alene basere sin godkendelse på en computerberegning.

Det er vist at spille hasard med alle borgere i Lyngå.

For i det mindste at sikre en mere omhyggelig sagsbehandling, og evt få stoppet projektet, vil Borgerforeningen derfor indgive et høringssvar på medlemmernes vegne.

Er du ikke medlem vil jeg opfordre dig til at blive det. Vi har brug for opbakning og sammenhold nu. 200 kr for en hustand – reduktion for enlige og pensionister. Mobile Pay: 72868. Skriv lige adresse ved betaling.

Mvh
Borgerforeningen

SMAGEN AF HØST

Søndag 13. oktober.
Høstarrangementet indledes i kirken med et par høstsalmer kl. 17.00. Herefter fællesspisning, hvor vi skal indtage den dejligste høstmiddag.
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 7 år og derunder spiser med gratis.
Tilmelding senest 6. oktober. til Bjørn, tlf. 2089 0739.

Menighedsrådet

Information om udkast til miljøgodkendelse.

Frijsenborgs “De 5 gårde” planlægger at bygge to stalde på ialt 8800 m2 i forlængelse af hinanden tæt ved Lyngå. Derudover skal der bygges halmfyr og nye siloer. Vi frygter at anlægget vil medføre stor påvirkning i lokalområdet. Herunder lugt af kyllingemøg, røglugt, øget trafik og støj. De 8800m2 stalde vil også skæmme visuelt i området.

Læs hele informationen her: Vigtig information til alle beboere i Lyngå

Endvidere kan du læse denne information: Information om halmfyring ifm. kyllingeproduktion

Møder ifm. høring – miljøgodkendelse til kyllingeproduktion.

Høringen kan læses HER

Indkaldelse til møde mandag d. 16/9 kl 19:00. Dagsorden er debat om alle aspekter vedr. høringen. Herunder lugtgener, fluer, støj, trafik etc. Kom og giv dit besyv med, det er ret vigtigt.

Meld dig til enten hos Carina på 2395 2312, Finn på 2096 8598 og Lene på 2029 2723.

Mødested bliver oplyst ved tilmelding.

Finn Petersen, Godthåbsvej 2096 8598


Kære borgere i Lyngå og omegn.

Jeg er driftsleder på Frijsenborg, og har i den forbindelse talt med nogle af jer, i forhold til vores ansøgte projekt omkring opførelse at to kyllingestalde på ejendommen Højlund beliggende på Brundtvej.

Jeg kan forstå at dette har givet anledning til nogle bekymringer og spørgsmål i forhold til projektet.
Derfor vil vi gerne på baggrund af dette, invitere jer alle til et informationsmøde omkring projektet.

Mødet finder sted på Jernit, Linen 62, 8450 Hammel på onsdag den 18/09/2019 kl. 19.00

Vi sørger for lidt mad og drikke til alle fremmødte.

Der kræves ingen tilmelding til mødet.

Vel mødt til alle interesserede

Med venlig hilsen
Christian Ejby, Frijsenborg gods.

HØJSKOLETIME

FRA GADEBETJENT TIL                            
ET LIV I PET ́S VERDEN
Christian Medom
Torsdag d. 12. september kl. 11.00

Christian Medom er pensioneret kriminalassistent, der har forrettet 40 års tjeneste i Dansk Politi. Med start i Københavns Politi og derefter som operativ medarbejder i Politiets Efterretningstjeneste.

Foredraget indeholder fortællinger om provinsdrengen, der mødte miljøer med social nød og kriminalitet i hovedstaden. Om livet i en efterretningstjeneste, der var præget af den kolde krig indtil den internationale terrorisme med den konstante trussel blev en del af hverdagen. Om den menige ansatte, der blev central efterforsker i Blekingegadesagen med omstændigheder, der medførte et besøg i Det Hvide Hus i Washington.

Tilhørerne bliver for en stund inviteret ind i en verden med spændende
oplevelser, forunderlige forhold, fortalt med lune og et glimt i øjet.

Påmindelse !

Bliv medlem/forny dit medlemsskab af Lyngå Borgerforening – gerne senest 1. september!

Kontingent
Husstand 200,- (enlig 100,-)
Pensionist (65 år) 150,-, (enlig 75,-)

Indbetaling
Du har altid mulighed for at indbetale kontingent:

– mobilepay 72868 (husk at anføre vejnavn og nr.)

– netbank – konto 9326 4603141 (skriv adresse i ”tekst til modtager”).

Borgerforeningens arrangementer er til 1/2 pris for medlemmer, ligesom du som medlem har mulighed for at leje borde og stole til 1/2 pris.