Forfatterarkiv: Tove Skipper

Husk kontingentbetaling!

Borgerforeningens generalforsamling er veloverstået og der er tid for betaling af dit årlige kontingent.

Kontingent
Husstand 200,- (enlig 100,-)
Pensionist (65 år) 150,-, (enlig 75,-)

Indbetaling

– mobilepay 72868 (husk at anføre vejnavn og nr.)

– netbank – konto 9326 4603141 (skriv adresse i ”tekst til modtager”) Opret gerne en fast årlig overførsel d. 10.6.

– send din mail til lyngaaborger@gmail.com, hvorefter vi vil fremsende årlig opkrævning til din mail.

Hvornår?
Senest 1. juli. Indbetaling af kontingent foregår årligt og følger borgerforeningsåret – dvs. fra 1.6. – 31.5..

Husk!
Mange af foreningens arrangementer er til halv pris for medlemmer. Endvidere kan du som medlem leje borde og stole til halv pris.

 

Sct. Hans fejring torsdag d. 23. juni kl. 18.00

Sct. Hans aften fejrer vi på vanlig vis den 23. juni bag præstegården med stort bål, heks, midsommervisen, snobrødsbagning samt salg af pølser, kage og drikkevarer. Båltalen leveres af Nis Boesdal. Vi ser frem til stor opbakning igen i år og X-fingre for godt vejr. Kl. 18 åbner boden, og aktiviteterne begynder. Bålet tændes kl. 19.

Borgerforeningen

SOMMERKONCERT

Tirsdag d. 14. juni kl. 19.30 i Lyngå Kirke

I mange år har vi fejret forårets komme med en forårskoncert i april eller maj. Det er jo desværre ikke blevet til noget de sidste to år, så i år har vi lyst til at gøre noget andet og specielt.
Vi vil erfor indbyde jer alle til sommerkoncert i Lyngå Kirke.

Her vil Lyngå Folkekor synge de dejligste danske sommersange, skønne rytmiske ting og som noget nyt i år, vil koret synge en Opera-medley!

Vi ser frem til de lyse sommeraftener, og glæder os til endelig at synge mere sammen.

Fejring af Grundlovsdag.

GRUNDLOVSDAG (og Pinsedag!) Søndag d. 5. juni kl. 13.00

Så fejrer vi atter Grundlovsdag i præstegårdshaven med grundlovstale, fællesspisning, sang og musik. Borgmester i Favrskov Kommune, Lars Storgaard, leverer grundlovstalen, og Hinnerup Garden stiller an på terrassen, så kaffen kan nydes til musik.

I godt selskab med Lyngå Folkekor runder vi dagen af med en kort gudstjeneste i Lyngå Kirke ca. kl. 15.30.

Pris: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn – og dem under 7 år spiser gratis. Der er ingen tilmelding – alle er velkomne!

Offentligt menighedsmøde

Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd afholder offentligt menighedsmøde
onsdag d. 8. juni kl. 20.00 i konfirmandstuen.
Der vil på mødet være mulighed for at høre lidt om de idéer og tanker, præst og råd har omkring vore kirker og kirkeliv. Mød op, og lad os høre, hvad du tænker om kirken – om der er noget, du synes, vi skal prioritere anderledes inden for de rammer, vi nu engang har. På mødet vil der også være mulighed for at spørge ind til regnskab og budget.
Det er derfor vigtigt, du møder op og giver din mening til kende – det er jo din kirke, det drejer sig om. Du kommer måske med inspiration, der kan være til stor gavn for kirkelivet i vore sogne.
Der serveres kaffe og kage.
Ser frem til et godt og konstruktivt møde.

Bjørn Anthonsen, formand

Indkaldelse til Generalforsamling.

Generalforsamling i Lyngå Borgerforening mandag, den 13. juni 2022 kl. 18.00 i konfirmandstuen. 

Lyngå Borgerforening indkalder til generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Borgerforeningen byder på en let anretning kl. 18.00 og generalforsamlingen starter kl. 19.00.

Tilmelding senest onsdag 8.6. (af hensyn til maden) til Thomas – sms til 40 19 60 75. Hvis du har et eller flere emner, du gerne vil have taget op, skal du give John besked senest den 8.6. på mail johnjprivat@gmail.com 

Kom med i fællesskabet i Lyngå Borgerforening. Vær med til at skabe endnu mere liv og aktivitet i og omkring Lyngå. 

Det er naturligvis frivilligt, om man har lyst til at møde op til generalforsamlingen. Det skal der ikke herske tvivl om. Det er også helt frivilligt, om man vil engagere sig i de tiltag og aktiviteter, som borgerforeningen står for. 

Men hvis du og din hustand har blot den mindste interesse i, at Lyngå og omegn skal være et attraktivt sted at bo, så vil vi kraftigt opfordre dig/jer til at møde op til denne hyggelige aften med masser af snak. 

Alle medlemmer er velkomne og du kan fortsat nå at blive medlem ved at indbetale kontingent. 

Vi glæder os til at se DIG

Arbejdsdag på Legepladsen.

Søndag d. 29. maj er der arbejdsdag på legepladsen. Den starter kl. 10.00. Efter endt arbejde slutter vi af med en pølse og en vand. Vi håber at se mange med interesse for bevarelse og vedligeholdelse af legepladsen.

Vi glæder os til at se dig – ja der skal arbejdes, men samtidig er det en rigtig hyggelig dag og du har mulighed for at hilse på mange Lyngåborgere.

Legepladsens Venner