Generalforsamling Lyngå Vandværk

Indkaldelse til generalforsamling I Lyngå Vandværk

torsdag 23. marts kl. 18.00.Vandhane10

 

Generalforsamlingen afholdes i Bjørn Anthonsens Hønsehus, Rækkevej 2. Vandværket inviterer på spisning inden generalforsamlingen.  Tilmelding til spisning er påkrævet senest søndag 19. 3. 2017 til formand Ib Simonsen på tlf: 24493512. Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

Forslag til beslutning skal være formanden i hænde senest tirsdag 14. 3. 2017.

 

Bestyrelsen for Lyngå Vandværk a.m.b.a.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *