Hastighedsmåling på Lyngåvej.

Preben Kaasgaard har fået svar fra Kommunen angående den hastighedsmåling, som er foretaget af trafikken gennem Lyngå by. Det er på Lyngåvej på strækningen fra Hammelvej mod Lerbjerg.

 

. . . . . resultaterne er netop blevet gennemarbejdet.

Som du kan se nedenfor bliver der kørt mere end det tilladte.

  Årsdøgnstrafik

ÅDT

Gennemsnitshastighed 85%-fraktil

(den hastighed som 85% af de målte trafikanter kører under)

Ind i Lyngå 197 52,1 km/t 60,6 km/t
Ud af Lyngå 187 57,3 km/t 66,3 km/t
Total 383 54,7 km/t 64,0 km/t

Løsningen for at nedbringe hastigheden til det tilladte niveau, vil være at lave fartdæmpning. Grundet mængden af trafik på vejen, vurderer Trafik og Veje, at vejbump vil være den bedste løsning, da det vil påvirke alle trafikanterne.

Derfor bliver der oprettet et projekt i næste års prioriteringskatalog over bl.a. trafiksikkerhedsprojekter. Favrskov Kommune modtager hvert år mange henvendelser. Vi må derfor forvalte midlerne til trafiksikkerhed på en måde, så der fås mest for pengene. Måden vi bl.a. gør det på er at anvende en prioriteringsliste og et prioriteringsværkstøj, således alle trafiksikkerhedsprojekter kan blive vurderet og prioriteret på lige fod med hinanden. Resultatet fra dette prioriteringsværktøj er et Teknisk Prioriteringskatalog, hvor samtlige projekter er oplistet i prioriteret rækkefølge. Kataloget danner baggrund for den politiske behandling af hvilke projekter der skal bevilliges penge til hvert år.

Hvis projektet ikke bliver valgt i 2024, vil det blive overført til det næste Tekniske Prioriteringskatalog (2025) hvorefter det kører igennem samme proces.
Trafik og Veje vurderer hvert år både nye og allerede eksisterende projekter i kataloget, hvorved eksisterende projekter på listen opdateres med de nyeste informationer.

Hvilke trafiksikkerhedsprojekter der endeligt bevilliges penge til, vides omkring juni hvert år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *