Veloverstået generalforsamling i Lyngå Vandværk

Aftenen blev indledt med spisning og igen havde Nis tryllet ved kødgryderne. Generalforsamlingen forløb planmæssigt jvf. dagsordenen. Jan Nielsen takkede af som formand gennem 16 år. Tak for en kæmpe indsats. Der blev samtidig budt velkommen til nyvalgt formand Ib Simonsen. Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde. Vandværkets regnskab m.v. ser du under fanen “Vandværket” øverst på siden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.